Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.

logo
Przeszukaj zasoby naszej bazy
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jesteś tu: Strona główna wypunktowanie Rozwiązania wypunktowanie SCHÖCK wypunktowanie Produkty wypunktowanie Schöck ComBAR®
Zobacz:
 

Produkty SCHÖCK Sp. z o. o.

Schöck ComBAR®

Wyjątkowe właściwości tego materiału są podobne do właściwości stali, jednak materiał Schöck ComBAR® nie wchodzi w reakcję z chemikaliami, nie jest magnetyczny ani nie przewodzi prądu elektrycznego. Poza tym jest łatwy w obróbce. Poza długotrwałym zastosowaniem materiał Schöck ComBAR® można stosować również jako zbrojenie tymczasowe, ponieważ można go łatwo ciąć. W ten sposób inżynierowie i przetwórcy mają pod ręką materiał budowlany, który oferuje całkowicie nowe możliwości.

Typy zbrojenia

Schöck ComBAR®

Proste pręty

 

Jako zbrojenie nośne do przejmowania sił rozciągających w betonie


Średnica Standardowe długości

 • Ø 8 mm 10 m
 • Ø 12 mm 10 m
 • Ø 16 mm 12 m
 • Ø 25 mm 14 m
 • Ø 32 mm 14 m

Inne średnice po uzgodnieniu

Schöck ComBAR®

Skręcone pręty

 

Do usztywnienia kosza i montażu


Średnica Standardowe długości

 • Ø 12 mm bis 5,6 m
 • Ø 20 mm bis 5,6 m

Wygięte uchwyty dostarczane są na budowę jako prefabrykaty

Schöck ComBAR®

Pręt z zakotwiczanym bolcem zakończonym łebkiem

 

Jako zbrojenie na ścinanie dla płyt i belek narażonych na działanie sił poprzecznych
 

Średnica Standardowe długości

 • Ø 16 mm bis 2,0 m
 • Ø 32 mm bis 2,0 m

Inne średnice po uzgodnieniu


Galeria:

Materiał

Schöck ComBAR® (composite rebar) należy do klasy tak zwanych materiałów wiązanych włóknami. W przypadku materiałów wiązanych włóknami łączy się włókna z innymi materiałami w celu uzyskania lepszych właściwości i efektu synergii. Właściwości powstałego w ten sposób materiału można kształtować poprzez dobór materiału zawierającego włókna, orientacji włókien oraz wybór odpowiednich dodatków lub środków wiążących.

 

Jednym z najbardziej znanych materiałów z tej kategorii jest tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (glasfaserverstärkter Kunststoff - GFK), które reprezentuje w wielu obszarach, takich jak na przykład przemysł elektroniczny, budowa łodzi, lekkie, trwałe, mocne i charakteryzujące się długą żywotnością produkty.

 

Schöck ComBAR®

 

Schöck ComBAR® - Stal: Bezpośrednie porównanie


Właściwości

Stal zbrojeniowa
BSt 500 S

Żebrowana stal szlachetna
BSt 500 NR

Schöck ComBAR®

Wytrzymałość na rozciąganie ftk (N/mm2)

550

550

1000 char.

Charakterystyczna granica plastyczności fyk (N/mm2)

500

500

1000

Charakterystyczna granica plastyczności fyk (N/mm2)

435

435

435*

Rozciąganie przy obciążeniu użytkowym (fy = 435 N/mm2)

2,18 ‰

2,72 ‰

7,25 ‰

Rozciąganie modułu E (N/mm2)

200.000

160.000

60.000

Wart. pom. naprężenia przyczepności fbd C20/25 (N/mm2)

2,3

2,3

2,3

Wart. pom. naprężenia przyczepności fbd C30/37 (N/mm2)

3,0

3,0

3,0

Wart. pom. naprężenia przyczepności fbd C40/50 (N/mm2)

3,7

3,7

3,7

Powłoka betonowa

wg DIN 1045-1

ds + 10 mm

ds + 10 mm

Gęstość (g/cm3)

7,85

7,85

2,2

Przewodnictwo cieplne (W/mK)

60

15

< 0,5

Współczynnik rozciągalności termicznej α10-6/K-1

0.8 – 1.2 x 10-5

1,2 – 1,6 x 10-5

0,6 x 10-5(osiowo)/2,2 x 10-5(promieniowo)

Magnetyzm

tak

bardzo mały

nie

*Wartość pomiaru wytrzymałości na rozciąganie (bez płynięcia)

Wymiary

Właściwości prętów prostych


Właściwości

Oznaczenie1)

Wartości

Uwaga

Wymiary: Pole przekroju rdzenia*

A

0.50 cm2

Ø   8 mm

1.13 cm2

Ø   12 mm

2.01 cm2

Ø   16 mm

4.91 cm2

Ø   25 mm

8,04 cm2

Ø   32 mm

Waga znamionowa

g

0.13 kg/m

Ø   8 mm

0.30 kg/m

Ø   12 mm

0.53 kg/m

Ø   16 mm

1.22 kg/m

Ø   25 mm

1,93 kg/m

Ø   32 mm

char. Krótkotrwała wytrzymałość na rozciąganie

ffk0

> 1000 N/mm2

 

char. Długotrwała wytrzymałość na rozciąganie

ffk

580 N/mm2

(100a, 40°C, ciągła wilgotność)

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ComBAR®

γf

1,3

 

Wartość pomiaru dla długotrwałej
wytrzymałości na rozciąganie2)3)

ffd

445 N/mm2

 

Moduł E

Ef

60 000 N/mm2

graf. por. na stronie 11

Informacji technicznej

Rozciąganie w momencie granicznym nośności3)

εf

7,4 ‰

(przy f = 445 N/mm2)

Wartość pomiaru dla
naprężenia przyczepności4)

fbd

2.03 N/mm2

C 20/25

2.33 N/mm2

C 30/37

2,45 N/mm2

C 40/50

Nośność poprzecznie w stosunku do włókien

(por. strona 17 Informacji technicznej)

Powłoka betonowa

cv

ds + 10 mm

dla wszystkich klas ekspozycji
gotowe elementy: ds + 5 mm

Gęstość

ă

2,2 g/cm3

 

Przewodnictwo cieplne

ë

< 0,5 W/mK

Termiczny
współczynnik rozciągania wzdłużnego

á

0,6 x 10-5 1/K (osiowo)

Beton: 0,5 - 1,5 x 10-5 1/K

2,2 x 10-5 1/K (promieniowo)

Temperatura krytyczna

400° C

(por. strona 19 Informacji technicznej)

Specyficzna oporność

> 1012 μΩcm

 

Odporność chemiczna

bardzo dobra

Przewodnictwo elektromagnetyczne

brak

Wpływ na środowisko

Zo

Przypisana klasa wg LAGA

Standardowa wartość redukcji nakładu czasu)

R10

< 15 %

przy 40°C, na dekadę log.

Trwała odporność materiału przy

1000 h5)

ffk 1000 h

> 950 N/mm2

dla prętów o każdej średnicy

Wartości podane w arkuszu danych dotyczących produktu zostały określone w temperaturze pokojowej.

 

* Ustalanie pola przekroju rdzenia:
Pręty ComBAR® są przeciągane. Następnie w utwardzonych prętach ComBAR® frezuje się żebrowanie. W ten sposób żebrowanie nie przyczynia się do utraty wytrzymałości prętu na rozciąganie. W celu ustalania pola przekroju rdzenia mierzy się suwmiarką jego średnicę zewnętrzną. Od zmierzonej wartości odejmuje się dwukrotność zmierzonej suwmiarką głębokości żebrowania w celu uzyskania średnicy rdzenia. Metody do określania przeciętnej powierzchni przekroju zgodnie z normami ACI440 lub CSA S806 nie mają zastosowania dla prętów ComBAR®.

 • wszystkie oznaczenia zgodnie z fib
 • przy długotrwałej lub stałej temperaturze maksymalnej 40 °C
 • do systemów określonych statycznie. Dla systemów nieokreślonych statycznie patrz koncepcja pomiarowa
 • wg. zezwolenia ComBAR® P 16 mm. (Patrz też koncepcja pomiarowa str. 26 Informacji technicznej)
 • do ustalenia długotrwałej wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z biuletynem fib 40

Zalety

Długotrwała, duża wytrzymałość

 

Wytrzymałość materiału Schöck ComBAR® na rozciąganie jest znacznie wyższa od wytrzymałości stali zbrojeniowej. Udowodniono, że parametr ten zostanie zachowany bez zmian przez ponad 100 lat nawet w agresywnym chemicznie otoczeniu. Własności wiążące i pływające odpowiadają własnościom stali zbrojeniowej. Rezerwy nośności materiału ComBAR® najlepiej wykorzystać stosując go jako wstępnie naprężone zbrojenie

 • Obszary zastosowań: nośne elementy konstrukcyjne, wyjątkowe obciążenia, wstępnie naprężone zbrojenie, elementy kotwiczące i mocujące
 • Referencje: Irvine Creek, Martigny, Arnheim
   

Odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje

 

Schöck ComBAR® jest trwale ługoodporny. Również nasycenie dwutlenkiem węgla lub działanie soli drogowej nie prowadzą do korozji ani innego rodzaju uszkodzeń zbrojenia. Nie jest wymagana powłoka spajająca pęknięcia elementów betonowych w celu ochrony zbrojenia.

 • Obszary zastosowań: Mosty, elementy fasad, posadzki przemysłowe, ekrany dźwiękochłonne, remonty murów, garaże i parkingi, wzmocnienia brzegów, instalacje portowe
 • Referencje: Coca-Cola, Irvine Creek, Forum Steglitz, Qatalum
   

Brak przewodnictwa elektrycznego/nie jest przewodnikiem magnetycznym

 

Schöck ComBAR® nie jest przewodnikiem elektromagnetycznym. Brak występowania oddziaływań wzajemnych z polami elektrycznymi, takich jak na przykład indukcja w przypadku instalacji transformatorowych, lub w obszarze elektrycznych urządzeń pomiarowych i sterujących o wysokiej czułości. Tak samo minimalne jest przewodnictwo cieplne tak, że dzięki zastosowaniu materiału ComBAR® w połączeniach można uniknąć mostków cieplnych.

 • Obszary zastosowań: Budownictwo kolejowe (tor bezpodsypkowy), obiekty badawcze, posadzki przemysłowe z systemem transportu bez operatorów, fundamenty stacji transformatorowych, instalacje wysokiego napięcia
 • Referencje: Bazylea, Brno, Carrée, Hahn-Meitner, Magdeburg, Meksyk (Siemens), Moers, Randstad Rail
   

Daje się łatwo ciąć

 

Schöck ComBAR® można łatwo skracać szlifierką kątową lub piłą do stali. Dlatego materiał ten idealnie nadaje się do zastosowania w obszarach, w których wymagane jest wykonanie dodatkowych otworów, w tymczasowych elementach konstrukcyjnych lub tymczasowych budowlach, a także w budowie tuneli (obszar przejazdu maszyny do drążenia tuneli przez ściany wykopów budowlanych).

 • Obszary zastosowań: dodatkowe otwory, planowa eksploatacja od pola, budowa tuneli (szyby początkowe i końcowe)
 • Referencje: Amsterdam, Budapeszt M4, Durban, Hamburg U4, Hamm, Kolonia
   

 

Po więcej informacji na temat produktu zapraszamy do serwisu internetowego SCHÖCK

Materiały pomocnicze

Jeśli potrzeba zrealizować konstrukcję zbrojoną w całości bez wykorzystania metalu, oferujemy elementy dystansowe z tworzywa sztucznego w różnych wysokościach oraz zapinki przewodowe z tworzywa sztucznego w zastępstwie wiązań z drutu.

 

Do łączenia z koszami zbrojeniowymi ze stali zbrojeniowej oferujemy zaciski linowe i klejone złączki. Dostępnie są również specjalnie zaprojektowane przez firmę Schöck zaciski linowe ze stali do łączenia prętów Schöck ComBAR® z prętami ze stali zbrojeniowej dla połączeń o średnicy przekraczającej 32 mm.

Schöck ComBAR® Schöck ComBAR® Schöck ComBAR®

 

Klipsy do mat


Klipsy z tworzywa sztucznego do łączenia prętów 8 mm.

 • O rozmiarach ok. 2 x 2 x 2 cm
 • Montaż przy pomocy młotka lub obcęgów
 • nadają się również do łączenia mat na budowie

Schöck ComBAR®

Zastosowanie

W przypadku standardowych budynków z betonu, zbrojenie ze stali sprawdzało się przez lata. Jednak w ekstremalnych warunkach kończą się możliwości konstrukcyjne stali. W takich przypadkach korzystnym rozwiązaniem może być zastosowanie zapewniającego trwale dużą wytrzymałość i ekstremalną odporność na substancje chemiczne zbrojenia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi Schöck ComBAR®.


Zastosowania:

 • Mosty
 • Budownictwo kolejowe
 • Budynki badawcze
 • Instalacje, w których występują wysokie naprężenia
 • Posadzki przemysłowe
 • Garaże i parkingi
 • Budowa marin i portów
 • Renowacja starych budynków
 • Specjalne budownictwo podziemne
 • Budownictwo ekologiczne
 • Elementy fasad
 • Ekrany dźwiękochłonne, cienkie elementy gotowe stosowane w miejscach wykorzystania wody rozpryskowej


Szczegółowy opis obszarów zastosowań materiału ComBAR®:


 • Mosty


Przedostawanie się soli drogowej do betonu w mostach ze zbrojeniem ze stali zbrojeniowej często prowadzi do rdzewienia zbrojenia. Rdzewiejąc stal wydłuża się. Jeśli przez to pęka powłoka betonowa, następuje przyspieszenie procesu rozkładu. W przypadku stosowania materiału ComBAR® rdza w ogóle nie występuje, nawet jeśli wmurowano pręty blisko powierzchni, z wykorzystaniem minimalnej powłoki betonowej.


Obszary zastosowań: Ściany do zderzeń, nawierzchnie jezdni, renowacja Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje

Referencje: Irvine Creek, Martigny, Arnheim

 

Schöck ComBAR®


 • Budownictwo kolejowe


W budownictwie kolejowym i w budowie torów coraz częściej stosuje się w trasach szynowych twarde powierzchnie toczne szyn. W takim przypadku szyny są mocowane do płyty betonowej. Najczęściej płyta musi być zbrojona. W przypadku stosowania zbrojenia ze stali zbrojeniowej może dojść do zakłóceń bardzo wrażliwych systemów gromadzenia sygnałów i danych o wagonach, spowodowanego metalowym lub magnetycznym zbrojeniem.

W obszarze zwrotnic sterowanych cewkami indukcyjnymi wbudowanymi w powierzchnie toczne, może dojść do podgrzania stali zbrojeniowej przez prądy indukcyjne pochodzące z cewek. Prowadzi to do przedwczesnego rdzewienia prętów zbrojeniowych i w wyniku tego do uszkodzeń płyt betonowych.


Obszary zastosowań: Urządzenia sygnalizacyjne, zwrotnice (cewki indukcyjne)

Zalety materiału ComBAR®: brak przewodnictwa elektromagnetycznego

Referencje: Bazylea, Brno, Magdeburg, Randstad Rail • Budynki badawcze


W budynkach badawczych i laboratoryjnych związanych z techniką medyczną, mechaniką precyzyjną i innymi, podobnie wrażliwymi obszarami, znajdują się często szczególnie wrażliwe urządzenia elektroniczne. Działanie tych urządzeń może zostać zakłócone przez ruchy pochodzące ze stali zbrojeniowej w ścianach, stropach i fundamentach. Zastosowanie materiału ComBAR® gwarantuje pewną neutralizację wszystkich obciążeń i bezproblemową eksploatację urządzeń oraz instalacji badawczych.


Obszary zastosowań: Stropy, ściany, ekrany dźwiękochłonne

Zalety materiału ComBAR®: brak przewodnictwa elektromagnetycznego, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Carré, Gattersleben, Berlin • Instalacje, w których występują wysokie naprężenia


Gdy zbrojenie ze stali zbrojeniowej znajduje się w ścianach, stropach lub fundamentach wokół lub pod instalacjami wysokiego napięcia, takich jak transformatory, może się zdarzyć, że dojdzie do ich ogrzania przez prądy indukcyjne. Prowadzi to do tego, że zbrojenie przedwcześnie rdzewieje. Rdzewiejąc stal wydłuża się, co może prowadzić do uszkodzeń betonu. W przypadku stosowania niemetalicznego, nieprzewodzącego prądu zbrojenia ComBAR®, uszkodzenie betonu na skutek działania prądów indukcyjnych jest wykluczone.


Obszary zastosowań: Fundamenty stacji transformatorowych, Stacje transformatorowe

Zalety materiału ComBAR®: brak przewodnictwa elektromagnetycznego, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Hamneset, Isar-Amper • Posadzki przemysłowe


W nowoczesnych obiektach przemysłowych towary transportowane są często przez systemy transportowe bez operatorów (führerlose Transportsysteme - FTS). Pojazdy elektryczne są zasilane prądem i sterowane przy pomocy cewek indukcyjnych w posadzce. W bezpośrednim otoczeniu tych przewodów nie mogą się znajdować żadne metalowe elementy, takie jak pręty ze stali zbrojeniowej, ponieważ mogą one zakłócać działanie systemów FTS.

W zakładach przemysłowych, w których produkuje się lub transportuje chemicznie agresywne lub korozyjne płyny, często niezbędna jest ochrona przez korozją płyty posadzkowej, zbrojonej stalą zbrojeniową. Do tego celu wykorzystuje się systemy osłaniające warstwami materiału. Ponieważ warstwy te muszą być stosunkowo miękkie, szybko się one zużywają. Ciągłe jeżdżenie ciężkimi wózkami widłowymi może prowadzić do krótkich okresów między remontami. Zarówno w płytach posadzkowych pod systemami transportowymi bez operatorów, jak również w posadzkach narażonych na oddziaływanie agresywnych środków w połączeniu z silnymi obciążeniami mechanicznymi, zastosowanie materiału ComBAR® może prowadzić do znaczących oszczędności podczas budowy oraz do zauważalnie niższych kosztów remontu.


Obszary zastosowań: Systemy transportowe bez operatorów, stropy z półfabrykatów, środowiska agresywne chemicznie

Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych, brak przewodnictwa elektromagnetycznego

Referencje: Moers, Coca-Cola • Garaże i parkingi


Na piętrowych parkingach i w podziemnych garażach często występują uszkodzenia spowodowane przedostaniem się soli drogowej lub topniejącej wody do betonu. W połączeniu z tlenem prowadzi to do rdzewienia stali zbrojeniowej. Ponieważ stal rdzewiejąc wydłuża się, powłoka betonowa pęka. W średnim okresie może to prowadzić do tego, że konieczne będą kosztowne prace remontowe. Aby tego uniknąć, często montuje się na nowo wykonanych, betonowych powierzchniach drogie systemy powlekające, spajające pęknięcia. Muszą one być stosunkowo miękkie, co powoduje, że mogą się one szybko zużywać na skutek częstego przejeżdżania po nich opon samochodowych. Zastosowanie materiału ComBAR® rozwiązuje problem rdzy i powoduje, że wykorzystanie drogich, systemów powlekających, spajających pęknięcia, do ochrony zbrojenia staje się zbędne. Materiał ComBAR idealnie nadaje się do stosowania na stropach Hoesch Additv. Służy on do zastępowania wymaganego w zezwoleniu nierdzewnego zbrojenia. Maty zbrojeniowe z prętów ComBAR® prowadzą do obniżenia kosztów w porównaniu z zastosowaniem stali szlachetnej. Przydatność materiału ComBAR® została dowiedziona w szeregu licznych testów i została potwierdzona przez niezależnych rzeczoznawców.


Obszary zastosowań: Nawierzchnie jezdni, strop Hoesch Additiv

Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Bad Kreuznach, Festo, Forum Steglitz, T-Mobil Bonn, Lidl Freiburg • Budowa marin i portów


Elementy konstrukcyjne z betonu w pobliżu brzegu i w instalacjach portowych są ciągle poddawane działaniu ekstremalnie agresywnej chemicznej wody morskiej. Słona woda w połączeniu z tlenem prowadzi to do rdzewienia stali zbrojeniowej. Ponieważ stal rdzewiejąc wydłuża się, powłoka betonowa pęka. Proces rozkładu przyspiesza. Dodatkowe, ciągłe obciążenie mechaniczne w wyniku falowania morza i uszkodzeń spowodowanych np. uderzeniami przez statki może spowodować konieczność przeprowadzenia pracochłonnych prac remontowych. Zastosowanie materiału Schöck ComBAR® gwarantuje trwałą nośność instalacji portowych i wzmocnień brzegowych bez uszkodzeń spowodowanych korozją.


Obszary zastosowań: Wzmocnienia brzegowe, instalacje portowe

Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Blackpool • Renowacja starych budynków


Celem renowacji starych budynków jest przywrócenie ich dobrego stanu i długotrwałe zagwarantowanie ich nośności. Najczęściej powinno się to odbywać z jak najmniejszą ingerencją w istniejącą strukturę budynku.

Zbrojenie z tworzywa sztucznego Schöck ComBAR® wzmocnionego włóknami szklanymi sprawdziło się jako materiał zakotwiczający mury oraz mocujący płyty fasadowe. Dzięki porównywalnie mniejszemu modułowi E materiał ComBAR® lepiej przejmuje naprężenia powstałe np. na skutek promieni słonecznych padających na ciemne płyty z kamienia naturalnego, niż elementy kotwiczące ze stali. Ponieważ materiał Da ComBAR® nie rdzewieje, szkody spowodowane korozją są tutaj wykluczone.


Obszary zastosowań: Systemy mocowań fasad, kotwy do murów

Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Münster Salem, Katedra Stefana Wiedeń • Specjalne budownictwo podziemne


Podczas budowy nowych tuneli w metrach, przewodów kanalizacyjnych i innych instalacji infrastrukturalnych, wykorzystywane są często, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach w centrach miast, maszyny do drążenia tuneli (Tunnelbohrmaschinen - TBM). Tylko szyb początkowy i szyb końcowy drążony jest pod otwartym niebem. Maszyna TBM drąży tunel pod ziemią między tymi szybami. Jako ściany wykopów w szybach buduje się często ściany szczelinowe lub ściany z betonowych pali. Ponieważ TBM nie może przewiercić ściany zabezpieczonej stalą zbrojeniową, należy ją przebić ręcznie w miejscu pracy maszyny. W celu zapewnienia, aby gleba znajdująca się za ścianą nie wpadła do wykopu, konieczne są kosztowne i czasochłonne prace zabezpieczające ścianę. Maszyna TBM może bezpośrednio przewiercić ścianę zabezpieczoną materiałem ComBAR. Dzięki temu odpada konieczność podjęcia środków zabezpieczających glebę. Fakt, że trzeba rzadziej zatrzymywać maszynę TBM prowadzi do dalszych oszczędności w kosztach i czasie budowy.


Obszary zastosowań: Szyby początkowe i końcowe, zbrojenie tubingu, zbrojenie w powłokach z betonu natryskowego

Zalety materiału ComBAR®: Długotrwała, duża wytrzymałość, daje się łatwo ciąć

Referencje: Amsterdam, Berlin U5, Brenner, Budapeszt Metro 4, Durban, Hamburg U4, Kolonia, Lipsk CTL, Rotterdam, Thun, Wientalsammler • Budownictwo ekologiczne


Inwestorzy świadomi ekologicznie coraz częściej oczekują budynków pozbawionych stali zbrojeniowej. Pozwala to uniknąć niechcianych prądów zakłócających lub obciążeń magnetycznych. Zastosowanie zbrojenia ComBAR® z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym gwarantuje trwale wysoką nośność bez negatywnego wpływu na środowisko, jaki ma metalowe zbrojenie.


Obszary zastosowań: Stropy, wieńce, płyty posadzkowe

Zalety materiału ComBAR®: brak przewodnictwa elektromagnetycznego, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Bad Lipspringe, EFH Bayern • Elementy fasad


Często inwestorzy oraz architekci życzą sobie, aby elementy fasady były cienkie. Z celu zagwarantowania trwałości tych elementów konstrukcyjnych oraz zabezpieczenia zbrojenia ze stali zbrojeniowej przed rdzą, w nowych generacjach norm przewidziane są jednak duże powłoki betonowe. Zastosowanie zapewniającego długotrwale dużą wytrzymałość zbrojenia Schöck ComBAR® z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym gwarantuje maksymalną nośność oraz optymalną trwałość przy minimalnej powłoce betonowej. Możliwe są elementy konstrukcyjne o bardzo małych mieszkaniach.


Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: Zug • Ekrany dźwiękochłonne, cienkie elementy gotowe stosowane w miejscach wykorzystania wody rozpryskowej


Ekrany dźwiękochłonne wzdłuż dróg i autostrad są narażone zimą na działanie soli drogowej lub wody z roztopów / wody natryskowej, zawierającej sól drogową. Ekrany te często są zrobione z prefabrykatów z żelbetonu. Kombinacja soli, wody i tlenu może prowadzić w tych elementach do korozji zbrojenia ze stali zbrojeniowej. Stosując zbrojenie ComBAR® z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym uzyskuje się maksymalną nośność i optymalną trwałość elementów ścian przy minimalnym pokryciu betonem.


Zalety materiału ComBAR®: odporny na działanie czynników chemicznych/nie rdzewieje, długotrwała, duża wytrzymałość

Referencje: EVAG Essen


Powrót do produktów
wyświetleń: 227289 dodano: 01-03-2011
przez mkoziol

Copyright 2013. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.Partner Strategiczny:


INFO-INWEST Inwestycje budowlane

realizacja: Ideo
powered by: CMS Edito